Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

AYAY Bölümü Amaç ve Hedefleri

Öğrencilere Yönelik Amaç ve Hedefler

 1. Acil yardım ve afet yönetimi alanına ilişkin temel bilgi ve becerileri almış, hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerini organize eden, müdahale aşamasında hastane öncesi alanda arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve tıbbi tahliye işlemlerini organize eden ve yöneten, baskı altında mevcut kaynakları doğru kullanabilen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, görev aldığı kurumların  acil yardım ve afet yönetimi ve eğitimi ile ilgili iş ve eylemlerini sevk ve idare eden uzman ve yöneticiler olmasını sağlamaktır.
 2. Değişim programlarına katılan öğrenci sayısını arttırmak
 3. Eğitim öğretim niteliğini arttırmak
 4. Öğrencilerin seminer, panel ve konferanslara katılımlarını arttırmak
 5. Öğrencilerin okul ve üniversite bünyesindeki topluluklarına katılımını arttırmak
 6. Fiziksel şartların ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeye getirilmesini sağlamak
 7. Laboratuvar altyapısını güçlendirmek
 8. Mezun öğrenciler ile iletişimi sağlamak.

Akademisyenlere Yönelik

 1. Ulusal düzeyde Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri arasında liderliğini korumak, acil ve afetlerle ilgili hizmetlerin sunulmasında öncü rol almak, uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmaları ile önde gelen bölümler arasında yer almaktır.
 2. Alandan gelen öğretim sayısını arttırmak
 3. Yurt dışı yayın sayısını arttırmak