Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Ebelik Bölümü Amaç ve Hedefleri

2021 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan stratejiler;

Öğrencilere yönelik;

* Her yıl birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı organize etmek

* Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim- öğretim programları kapsamında ilgili alanlardaki öğretim elemanları nezaretinde seminer, panel ve konferans düzenlenme ve bu etkinliklere katılımı artırmak

* Öğrencilerin farklı üniversite öğrencileri ile buluşmalarını sağlamak ve araştırmaya teşvik etmek için kongre, sempozyum, teknik gezi vs katılımlarını sağlamak

* Öğrencilerin sosyal becerilerini güçlendirmek için öğrenci topluluk faaliyetlerine katılımlarını artırmak ve özendirmek

* Ders araç-gereç ve gereçlerinin sayısal ve teknolojik açıdan yeterliliğini sağlamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye getirmek

* Laboratuar altyapısını yeterli hale getirmek

* Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ÇOMÜ ebeler mezunlar günü düzenlenmelerine devam etmek

* Her yıl öğrencilere yönelik sosyal aktiviteler düzenleyerek (gezi, piknik, yürüyüş vs) tüm sınıfların birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak

* Mezun öğrencilerle iletişimi devam ettirmek

Akademisyenlere yönelik;

* Akademik personel sayısını artırmak

* Akademik personelin uluslararası ve ulusal toplantılara katımını teşvik etmek

* Akademik personelin ulusal ve uluslar arası projelere katılımını teşvik etmek

* Çanakkale halkının bilinç düzeyini artırmaya ilişkin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması sağlanacaktır.