Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü Amaç ve Hedefler

1.Mesleki beceri laboratuvarlarını eğitimin amacı doğrultusunda iyileştirmek (similasyon vb.)

2.Mesleki eğitim materyallerinin eğitimin amacı ve öğrenci sayısı doğrultusunda yenilemek ve artırmak

3.Hemşirelik bölümünü akredite etmek

4.Değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak

5.Değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısını artırmak

6.Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını artırmak

7.Hemşirelik Anabilim Dallarında (Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın  Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelik Esasları) yüksek lisans programı açmak.

8.Hemşirelik Anabilim Dalında doktora programı açmak.