Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Amaç ve Hedefleri

1. Bilimsel Amaçlar

      1.1 Araştırma faaliyetlerinde bulunmak
      1.2 Nitelikli yayın yapmak
      1.3 Bilimsel amaçlı toplantılara katılımı özendirmek

2. Eğitsel Amaçlar

      2.1 Okulumuzun eğitim programlarını, toplum ihtiyaçlarına göre yenileyerek, geliştirmek
      2.2 Uluslararası eğitim programlarına entegre olmak

3. Kurumsal İlişkilere Yönelik Amaçlar

     3.1 Ülkemizdeki aynı branştaki Yüksekokullar ile işbirliğini geliştirmek
     3.2 Mezuniyet sonrası bağları güçlendirmek
     3.3 Yöresel kalkınmaya fayda sağlayabilecek projeler geliştirmek
     3.4 Bölgesel ihtiyaçlar araştırılarak, bu doğrultuda programlar açmak
     3.5 Ders içeriklerinin tümünün aynı branştaki eğitim programları ile uygun olarak güncellenmesi

4. Kurumsal Gelişime Yönelik Amaçlar

      4.1 Kurum kimliği ve kültürünün gelişimini sağlamak
      4.2 Rehberlik hizmetlerinde bulunmak
      4.3Etkili bir idari yapı kurmak