Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Akreditasyon Komisyonları

Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Arş. Gör. Dr. Melike YALÇIN GÜRSOY

Arş.Gör. Duygu GÜL

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

Arş. Gör. Tanju OĞUL

Risk Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğretim Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğretim Üyesi Gülnur AKKAYA

Oryantasyon Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Şengül ÜZEN CURA 

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ

Yaşam Boyu Öğrenme ve Kariyer Komisyonu

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Öğr.Gör. Sevda EFİL

Arş. Gör. Özden ERDEM

Dış Paydaşlar Komisyonu

Tıbbi Teknolog Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi)

Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )

Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi)

Hacer YILDIRIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)

Gülşen YAĞCI (TC. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Mezuniyet Kriterleri Komisyonu

Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğretim Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğretim Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğretim Üyesi Gülnur AKKAYA

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör.  Seyran ŞENVELİ

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Arş. Gör. Dr. Melike YALÇIN GÜRSOY

Arş. Gör. Duygu GÜL

Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Staj Yönergesi Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Şengül ÜZEN CURA

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Arş. Gör. Tanju OĞUL

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR