Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Program Danışma Kurulu

Hemşirelik Bölümü Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Yrd.Doç.Dr. Fatma YILMAZ KURT

Yrd.Doç.Dr. Selma ATAY

Yrd.Doç.Dr. Gülnur AKKAYA

Öğ.Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğ.Gör. Seyran SERBEST ŞENVELİ

Öğ.Gör.Sevinç ŞIPKIN

Öğ.Gör.Sevda EFİL

Yrd. Doç.Dr. Şengül ÜZEN CURA

Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Arş.Gör.Duygu GÜL

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

Hacer YILDIRIM

Özel Sektör Temsilcileri

Kamu Temsilcileri

 Tıbbi Teknolog Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği     Çanakkale Devlet Hastanesi)

      Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )

      Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi )

      Hacer YILDIRIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)

      Gülşen YAĞCI (TC. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

Mezunlar Temsilcisi

Taner ONAY