Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Birinci ve Üçüncü Sınıf Hemşirelik Öğrencileri Mentor Uygulama Programı

Mentorluk Uygulaması

Amaç yeni başlayan öğrencinin üniversite, kent ve mesleğe uyumunun sağlanması, üniversite ve toplum kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla 1. ve 3.sınıf öğrenciler arasında rastgele bir şekilde mentorluk uygulaması başlatılacaktır. 3. sınıf her öğrenci metoru olduğu öğrenciye yönelik yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda destek olması hedeflenmektedir. Liste aşağıda yer almaktadır.

Ekler

1.ve 3.sınıf mentor listesi word.docx