Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Ebelik 3 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem ve Ebelik 4 Uygulamalı Doğum Bilgisi Rotasyonları

Rotasyon

Ebelik 3 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem ve Ebelik 4 Uygulamalı Doğum Bilgisi  Rotasyonları

Ekler

2017-2018 Ebelik 4 Uygulamalı Doğum Bilgisi staj rotasyonu.xlsx
2017-2018 Ebelik 3 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Döenm (1) (1) (2).xlsx