Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Eş başkanlığını Doç Dr. Gülbu TANRIVERDİ'nin yapacağı 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 21-24 Ekim 2017 tarihinde Şanlıurfa'da yapılacaktır

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

http://kulturlerarasihemsirelikkongresi2017.com/

Kongre kapsamında Doç Dr. Gülbu TANRIVERDİ tarafından hemşireler ve ebeler içi bir günlük kültürel yeterliliği geliştirme kursu yapılacaktır.