Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Öğrencilere Duyuru!!! Yaz Okulu Hakkında

Öğrencilere Duyuru!!! Yaz Okulu Hakkında

DUYURU

 

YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ YAZISI

 

25/06/2014 tarihli yükseköğretim yürütme kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/c maddesi uyarınca yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiş ve ilgi yazı ile yükseköğretim kurumlarına duyurulmuştur.

03.08.2016 tarihli yükseköğretim yürütme kurulu toplantısında;

a)Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına,

b)Öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiş olup ilgi (b) yazımızla yükseköğretim kurumlarına duyurulmuştur.

Söz konusu kararlardan anlaşılacağı üzere öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir. öğrencinin kayıtlı olduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir. bütünleme uygulayan yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açmaması durumunda 25.06.2014 tarihli yükseköğretim yürütme kurulu kararı uyarınca öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi alabilecektir.