Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
373-swcj-r1.jpg

Kongre bilimsel programı 6 Kasım 09.00'da İÇDAŞ Kongre Merkezinde Başlayıp 7 Kasım 18.00'da bitecektir.
Alanında en iyi 13 uzman tarafından katılımcılara Kök Hücre ve Kanser konusuyla ilgili temel bilgiler ve son araştırma bulguları sunulacaktır.
Aynı zamanda tarihin "Organ bağışı haftası" ve "Lösemili çocuklar haftası" kapsamında yer alması nedeniyle, sağlık bakanlığı kök hücre, kan ve organ bağışı kabul edecektir. LÖSEV bir bağış stantı kuracaktır. Programın bilimsel kısmının yanı sıra sosyal sorumluluk projesi bizler için çok önemlidir

Konuşmacılarımız bu şekildedir. Daha detaylı bilgiyi pratetkongre.net adresinden edinebilirsiniz.

100. Yıl Oturumu

Prof. Dr. Emin KANSU – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi

 Gelibolu Oturumu

Prof. Dr. Seda VATANSEVER – Celal Bayar Üniversitesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 Kanlı Sırt Oturumu

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ – Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Başkanı

Doç. Dr. Dilek Ülker ÇAKIR – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ayten NALBANT – İzmir Yüksek Teknoloji Entstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi

 Conkbayırı Oturumu

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Emre ARSLAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

 Anafartalar Oturumu

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Safiye AKTAŞ – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

 Sargıyeri Oturumu

Prof. Dr. Alp CAN – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Mehmet TUĞLU – Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 Arıburnu Oturumu

Prof. Dr. Erdal KARAÖZ – Liv Hospital Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Araştırma ve Tedavi Merkezi Direktörü

 Ab-ı Hayat Neferleri Oturumu

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi