Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlandı

Dünya Hemşireler Günü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle hazırlanan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Sağlık Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda Hemşirelik Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye ÜNÜVAR, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

Açılış konuşmaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz ile başladı. SINMAZ konuşmasında; hemşireliğin birey, aile, toplulukların sağlıklı ya da hasta olarak bulundukları her yerde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi konusunda sorumlu olduğu bir meslek olduğunu ifade ederek, hemşirelerin güvenli, çevre oluşturma, sağlık araştırmaları ve sağlık politikalarına katılım, hasta bakımı ve sağlık sistemlerinin yönetimi ve eğitimi gibi çok önemli görevleri olduğunu belirtmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye SINMAZ' ın ardından Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ konuşmalarını yaptı. TANRIVERDİ yaptığı konuşmada;  ‘Hemşirelik dünyanın ve ülkemizin en eski mesleklerinden biridir. Ülkemizde lisans eğitimine 1955 yılında başlayan hemşirelik, lisansüstü eğitime ise 1968 yılında Avrupa ülkeleri arasında ilk olarak başlamıştır. 1954 yılında çıkarılan Hemşirelik Kanunu,  2007 yılında revize edilerek erkeklerin mesleğe girişinin önü açılmış, uzman hemşire ve uzmanlık alanları tanımlanmıştır. Hemşirelerin karar verme yetkisinde olan görev dağılımları da bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Hemşireler mesleki olarak yerine getirdikleri sorumlulukların yaklaşık %85’inde diğer sağlık çalışanlarından bağımsız karar verici durumundadırlar. %15’lik dilimde ise tedavi ve laboratuvar odaklı işlemlerdir. Hemşirelik de diğer bütün meslekler gibi kendi uzmanları tarafından yönetilmeli ve eğitilmelidir. Hemşirelik profesyonel bir meslek olarak kendi bilgisini üretmekte, ürettiği bilgiyi kullanmakta, kendi örgütlenmesini gerçekleştirmektedir. Hemşirelik lisans düzeyinin dışında bir eğitimle yapılması mümkün olacak bir meslek değildir.’  dedi.

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ' nin ardından Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye ÜNÜVAR konuşmasını gerçekleştirdi. ÜNÜVAR konuşmasında; hemşirenin hastasına hiçbir zaman mevcut hastalığı bazında bakmadığını onu bütüncül olarak değerlendirdiğini, hemşirenin dokunduğu eller sayesinde sağlıklı toplumların oluştuğunu ifade etti. Ayrıca çocuk yaşta hemşirelik eğitimine başlanmasının kendi yaşamış olduğu deneyimlerini de paylaşarak öğrencilerde büyük bir travmaya sebep olduğunu bu sebeple hemşirelik eğitiminin en az lisans eğitimine dayandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı  Öğr. Gör. Sevda EFİL’in koordinatörlüğünde ikinci sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Abdullah OYMAK, Minel KARAKUŞ, Adbülhakim YILDIZ, Elif GÜL, Merve KAPICI, Gülşah SAVRAN KURU, Huriye KARAKULAK, Nagehan GELMEZ, Oktay ÇELİK, Rana GEÇGÜL, Selin BALABAN, Seray GÖCEN, Okan AKKUŞ, Merve YAVUZCAN, Cihan DELİBAŞ’ın hazırladığı ‘’İyilikteki Nefes’’ konulu kısa film izlendi.

Kısa film gösterisinin ardından moderatörlüğünü  Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sevda EFİL ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Nazmiye SINMAZ’ın yaptığı‘’ 12 Dünya Hemşireler Günü’’ kapsamında Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından 2017 teması olarak belirlenen  ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü’ konulu panele geçildi. Panele Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY, Arş. Gör. Duygu GÜL, Arş. Gör. Tanju OĞUL, Arş. Gör. Özden ERDEM, Arş. Gör.  Hilalnur Demir ve Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ panelist olarak katıldılar.

Panelin ardından Hemşirelik Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Mervan ÖZEL, Hazal ÖZ, Melike AZAR, Büşra Nur ÖZGÜR, Hanife KARTAL, Bayram GELGEL, Celal Cesur KARTAL, Uğur ÖZDEMİR, Hamide EROĞLU, İrfan SARA, Nimet ÖZTEMUR, Elif ÖZKEKLİK, Çiğdem GEYİK, Hediye DEĞİRMENCİ, Gamze KAYA, Kübra KIRAY’ın hazırlamış olduğu rol play  sahnelendi.

Ardından Hemşirelik üçüncü sınıf öğrencilerinden İrem GEÇKALA, Aslınur ÖZMEN, Aynur SARIIŞIK, Furkan DOĞAN, Seda İrem UYSAL, Betül VURGUN’un hazırladığı ‘Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır’ isimli Rol Play oynandı.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Etkinliği ‘Onuncu Yıl Marşı’ ile salondaki tüm katılımcıların eşliğinde sonlandırıldı.