Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

1. Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu Yapıldı

1. Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturma Sempozyumu 28-29 Nisan 2017 tarihinde Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Yönetici Hemşireler Derneği işbirliği ile hazırlanan 1. Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Sempozyumu Araş. Gör. Duygu GÜL' ün sunumu ile 28- 29 Nisan 2017 tarihinde Turhan Mildon Kültür Merkezinde gerçekleşti. Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ, Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY Hemşirelerin Olumlu Çalışma Ortamı Standartları panelinde panel başkanlığı ve Yrd. Doç. Dr. Gülnur AKKAYA Hemşirelik Hizmetleri ve Yönetiminde Standardizasyonun Önemi – Çalışma Ortamı Standartları konferansında panel başkanlığı yaptı.