Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı, 17.06.2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel ACER, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan YÜCEL ile yüksekokulumuzun idarecileri ve akademisyenleri katıldılar.

Toplantıda Arş. Gör. Özden ERDEM tarafından yüksekokul tanıtımını ve faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun arkasından sağlık Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ bir değerlendirme konuşması yaptı.

TANRIVERDİ konuşmasında “Yüksekokul olarak öğrenciye temellenen bir yaklaşım sergiliyoruz. Öğrencilerimizin profillerini bir anket çalışmasıyla belirledik, mezunlarımıza mail yoluyla ulaşmaya çalışıyoruz. Kurumun misyon ve vizyonunun yanı sıra kurum olarak 2016-2021 hedeflerimizi belirledik. Kurumsal kültür oluşturmaya ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemeye çalışıyoruz. Fiziksel olanaklarımız yetersiz ve bu bizi ulaşmak istediğimiz eğitimin kalitesi açısından zorluyor”.

Son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. Yücel ACER “Yapılan faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek söze başladı. Rektör Prof. Dr. Yücel ACER “Sağlık Yüksekokulunun faaliyetlerini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada özellikle sizlerden gelen taleplerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrencilerin profili hakkında ve mezunlara yönelik yaptığınız çalışmaları takdir ediyorum. Bu çalışmaları üniversite geneline yaymanın yararlı olacağını düşünüyorum”. Yüksekokulun sorunlarına da değinen Rektör ACER “Fiziksel sorunların çözülmesinin biraz zaman alacağını bu durumlar için öncelikleri belirlediklerini, amaçlarının kalıcı çözümlerle yol almak olduğunu vurguladı. Bilgisayar gibi eksikliklerin kısa sürede ve en iyi şekilde giderileceğini ifade etti. Klima taleplerinin çok fazla olmasından dolayı öncelik belirleme yoluyla gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu. Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Yücel ACER’e Sağlık Yüksekokuluna yapmış olduğu katkı ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı Sağlık Yüksekokulu adına Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ tarafından bir hediye takdim edildi.