Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği dersine yönelik öğretim elemanları ve destek elemanlarıyla 22.02.2017 tarihinde oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği dersine yönelik öğretim elemanları ve destek elemanlarıyla 22.02.2017 tarihinde oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersine yönelik öğretim elemanları ve destek elemanlarıyla 22.02.2017 tarihinde oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi. Öğretim ve destek elemanlarına gözetim ve sorumluklarına tabi öğrencilerin stajlarda uymaları gereken kurallara dair bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kendilerine staja çıkılan kurumların beklentileri aktarıldı. Öğrencileri değerlendirmeleri için kullanacakları form ve listeler (uygulama beceri listesi, pediatrik hasta tanıtım formu, uygulama rotasyon listeleri, uygulama değerlendirme formu) kendileriyle paylaşıldı. Öğretim ve destek elemanlarının sorularına verilen cevaplar akabinde toplantı sonlandırıldı.