Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Arş.Gör.Melike YALÇIN GÜRSOY Arş.Gör.Özden ERDEM I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Kongresine katıldı

Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Arş.Gör.Melike YALÇIN GÜRSOY Arş.Gör.Özden ERDEM I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Kongresine katıldı

Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi  I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Kongresinde  "Gebelik ve doğuma yönelik kültürel yaklaşım" konulu konuşmayı yaptı. Aynı kongrede Doç.Dr. Gülbu Tanrıverdi, Araştırma Görevlileri Melike Yalçın Gürsoy, Özden Erdem ve Mezunumuz Ayşe Tülay biri sözel 3 bildiri sundu.