Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalarına destek veren öğretim elemanı ve hemşirelere dersin sorumlu öğretim üyesi Doç.Dr. Gülbu TANRIVERDİ tarafından oryantasyon eğitimi yapıldı

Oryantasyon Eğitimi

Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalarına destek veren öğretim elemanı ve hemşirelere dersin sorumlu öğretim üyesi Doç.Dr. Gülbu TANRIVERDİ tarafından oryantasyon eğitimi yapıldı. Oryantasyon programına destek elemanların her birine değerlendirme kriterlerini ve rotasyonları gösteren bir dosya verilerek başlandı. Uygulama alanlarının her birine yönelik amaç, planlama, uygulama, değerlendirme ve çıktılar anlatıldı. Karşılıklı olarak beklentiler ve olası özel durumlar değerlendirildi.Yaklaşık bir saat süren oryantasyon toplantısına başlamadan önce, sınıf ortamında her bir destek eleman öğrencilerle tanıştırıldı.