Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Anabilim Dalında ilk Yüksek Lisans tezleri tamamlandı

Hemşirelik Anabilim Dalında ilk Yüksek Lisans tezleri tamamlandı

Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü  mezunlarından Arş. Gör. Melike Yalçın Gürsoy ve Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü mezunlarından olan Hemşire Ayşe TULAY,  Doç.Dr. Gülbu TANRIVERDİ danışmanlığında Hemşirelik Anabilim Dalının ilk Yüksek Lisans tezlerini bitirdiler. Sağlık Yüksekokulu Ailesi olarak başarılarını kutluyoruz.