Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölüm Değerlendirme Toplantısı

Hemşirelik Bölüm Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ,  Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY ve Öğr. Gör. Sevda EFİL Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarıyla toplantı yaparak bölümün kendi içindeki sorunlarını, çözüm önerilerini ve planlamalarını değerlendirdi. Toplantıda hemşirelik uygulamaları, destek elemanlar, derslerin işleyişi, öğrencilerin uygulama notlarının verilmesi ve birçok konu bölüm bazında tartışıldı.  (17.02.2017)