Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü Amaç ve Hedef Değerlendirme komisyonu toplantı yaptı

Amaç ve Değerlendirme Komisyonu

Hemşirelik Bölümü Akreditasyon hazırlıkları kapsamında  Amaç ve Hedef Değerlendirme Komisyonu 9.03.2017 tarihinde toplantı yaptı. Toplantı Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ,Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ, Arş.Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY ve Arş. Gör. Duygu GÜL' ün katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda hemşirelik bölümü amaç ve hedefleri belirlendi.