Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü Destek Elemanları Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Oryantasyon Programı

Hemşirelik Bölümü tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında mesleki derslerin uygulamalarına destek veren öğretim elemanları ve diğer kurumlardan görevlendirilen hemşirelere yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Öncelikle sınıf ortamında Hemşirelik Süreci, mevzuatlar, etik konuların anlatıldığı oryantasyon programı sonrasında bütün destek elemanlar  Yüksekokul Müdür aynı zamanda Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Sevda Efil ile Müdürlükte bir araya gelerek eğitim programı ve mesleki uygulamalara yönelik genel bir değerlendirme yapıldı. Tanrıverdi "mesleki uygulamaların eğitimin önemli bir kısmını oluşturduğunu ve  gelişim sürecini bir adım öteye götürdüklerini, büyük çaba harcadıklarını ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini" ifade etti.

Ekler

ÇOMÜ SYO UYUM EGITIMI PROGRAMI 2017-2018 GÜZ.docx