Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Arş. Gör. Melike Yalçın GÜRSOY ve Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Multidisipliner katılımla yapılan 21-24 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresinde 216 Sözel Bildiri arasında  "Çanakkale'de yaşayan farklı kültürlerdeki yaşlılara yönelik şiddetin karşılaştırılması: Nitel Araştırma" konulu çalışmaları ile birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bu araştırma Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Hemşirelik Ana Bilim Dalı'nda yapılan ilk tez çalışması olması yönüyle de önem arz etmektedir. Başarılarından dolayı öğretim elemanlarımızı kutluyoruz.