Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelik 4.Sınıf Öğrencileri ve Hemşirelik Anabilim Dalı Öğrencileri İle 16.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katıldı

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelik 4.Sınıf Öğrencileri ve Hemşirelik Anabilim Dalı Öğrencileri İle 16.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katıldı

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri ve Hemşirelik Anabilim Dalı öğrencileriyle Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen 16.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine katıldı.Kongrede lisans ve yüksek lisans öğrencileri biri sözel üç poster bildiri sunumu yaptılar. Yanısıra iki oturumda oturum başkanlığı yapıldı. Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresinin 2018 Nisan ayında Üniversitemiz ev sahipliğinde Hemşirelşk Bölümü tarafından düzenleneceğini ve yaklaşık 1000 kişilik bir katılım beklediklerini bildirdi.