Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Rehber Hemşire Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Rehber Hemşire Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Hemşirelik Bölümü, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında mesleki derslerin uygulamalarına destek veren öğretim elemanları ve diğer kurumlardan görevlendirilen hemşirelere yönelik oryantasyon programı düzenledi. Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi klinik/alan Rehber Hemşirelere oryantasyon eğitiminin hedeflerini ve beklentileri anlatarak öğrencilerin mesleki uygulamalarına yönelik verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Oryantasyon programında Yrd. Doç. Dr. Şengül Üzen Cura “Hemşirelik Süreci”, Öğr. Gör. Sevinç Şıpkın “Etik”, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Akkaya “Yönetmelikler” ve Doç. Dr. Aysun Babacan Gümüş “İletişim” konularını anlattı. Öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Selma Atay ise kurumsal işleyiş, akademik takvim, sorunlar ve önerileri ele aldı. Önerilerle program sonlandırıldı.