Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Simüle Hasta Uygulaması

Simüle Hasta Uygulaması

Okulumuzda ilk defa, dahiliye dersi kapsamında öğrencilerin hasta güvenliği uygulamalarını gerçekleştirebilme, etkin iletişimi kullanabilme ve akciğer seslerini oskülte edebilmelerine ilişkin öğrenme çıktıları doğrultusunda simüle hastadan yararlanılarak öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmıştır.  Uygulama Dr. Öğr. Üyesi Selma Atay, Öğr. Gör. Dr. Sevda Efil, Dr. Öğr. Üyesi Şengül Üzen Cura,  Araş. Gör. Hilalnur Demir ve 4. Sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerimizden Oryantiring Topluluğu başkanı Yunus Günal’ın ve Sinemaskop Sağlık Medya Topluluğu başkanı Abdullah Oymak’in ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.