Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Tarihçemiz

            Yüksekokulumuzun Tarihçesi

           Yüksekokulumuz 1996 yılında 4 yıllık Lisans eğitimi vermek üzere kurulmuş olup Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim öğretime başlamıştır. 2004 yılında Yüksekokulumuz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programı açılması Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygun görülmüş olup, 2005 yılında 20 öğrenci alınmıştır. 2010 yılında AYAY bölümünde ikinci öğretim programı başlamıştır.

 Yüksekokulumuz Aralık-2015 itibariyle 1230 öğrenciye eğitim vermektedir. Bugüne kadar 1482 öğrenciyi mezun eden Yüksekokulumuzda faaliyet gösteren Hemşirelik Bölümümüz; çağdaş mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, etik kurallara ve değerlerine sahip ve bu etik değerleri koruyan hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde; Uluslararası ilişkiler çerçevesinde, Portekiz, Hırvatistan  ve Finlandiya hemşirelik okulları ile anlaşmalar imzalanmış olup, Hırvatistan  ve Finlandiya'ya 2 öğrenci değişim programı ile gönderilmiştir. Ayrıca Farabi Değişim Programı çerçevesinde Ordu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Orhangazi Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Çoruh Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenci değişimi yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası çeşitli bilimsel aktivitelere, öğrenci kongrelerine katılmaları konusunda destek olunmakta, öğrencilerimiz akademik başarılarını bu platformlarda da ödül alarak göstermektedirler. Ülkemizde Ana-çocuk sağlığının korunması, aile planlaması ve tedavi hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarının yetiştirildiği Ebelik Bölümümüzün amacı ise, gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapan, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğumdan sonra anneyi ve bebeği izleyen, normal veya riskli doğumlar ve tüm bu aşamalarla ilgili kontrol, müdahale ve gerekli bakımı yapabilen, gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen meslek elemanı yetiştirmektir. AYAY bölümü sağlık kuruluşu ve itfaiye teşkilatı ile ilgili müdürlükler bünyesinde ''uzman'' ve ''yönetici'' pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirme amacını gütmektedir.

1996 yılından 2011 yılına kadar şehir merkezindeki eski binasında akademik faaliyetlerini sürdüren Yüksekokulumuz 2011 yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine Terzioğlu Yerleşkesindeki yeni binasında devam etmektedir. Bölümlerin öğrenim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilmektedir.