Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Amaç ve Hedefleri

Yüksekokulumuzun Amaçları;

  • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirirken gerekli bilgi, tutum ve beceriye ve etik değerlere sahip,
  • Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen,
  • Kanıtlara ulaşabilen ve kanıtları kullanabilen,
  • Ekip ile işbirliği içinde çalışabilen yetkin mezunlar yetiştirmektir.