Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Ders Program Çıktı Matrisi

Hemşirelik Ders Program Çıktı Matrisi için tıklayınız

Lisans eğitim programının amaçları ve program çıktılarının ilişkilendirilmesi için tıklayınız

Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin, temel hemşirelik derslerinde program çıktılarına ulaşma düzeyleri için tıklayınız