Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu