Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Program Danışma Kurulu

Hemşirelik Bölümü Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ÜZEN CURA

Dr. Öğr. Üyesi Hossein ASGARPOUR

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör. Seyran SERBEST ŞENVELİ

Öğr. Gör.Sevinç ŞIPKIN

Öğr. Gör. Dr. Sevda EFİL

Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

 

Özel Sektör Temsilcileri

Kamu Temsilcileri

 Tıbbi Teknolog Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği     Çanakkale Devlet Hastanesi)

      Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )

      Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi )

      Hacer YILDIRIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)

      Gülşen YAĞCI (TC. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

Mezunlar Temsilcisi

Taner ONAY