Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Ödül ve Törenler

Kişiler

Ödül

 

Tarih

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Yayın teşvik, TÜBİTAK

Haziran 2006

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Yayın teşvik, TÜBİTAK

Haziran 2010

Yrd. Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Akademik Performans Ödülü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Haziran 2010

Doç Dr. Gülbu TANRIVERDİ

En iyi poster bildiri 2. lik ödülü, I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu

Eylül 2011

Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜBİTAK

Kasım 2012

Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

POSTER III. lük ödülü, 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi

Mayıs 2014

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi

 

21-24 Nisan 2017

Arş. Gör. Özden ERDEM

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Ulusal 7. TSK Hemşirelik Kongresi

Mayıs 2015

Arş. Gör. Özden ERDEM

Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Mayıs 2016

Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi

 

    Sözel Birincilik Ödülü, 1.Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi      21-24 Ekim 2017