Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Akreditasyon Komisyonları

Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu

      Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

      Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

      Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

      Arş.Gör. Duygu GÜL

Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu

      Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

      Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

      Arş. Gör. Tanju OĞUL

Risk Değerlendirme Komisyonu

      Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

      Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

      Yrd. Doç. Dr. Gülnur AKKAYA

Oryantasyon Komisyonu

      Yrd.Doç. Şengül ÜZEN

      Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

      Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ

Yaşam Boyu Öğrenme ve Kariyer Komisyonu

     Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

     Öğr.Gör. Sevda EFİL

     Arş. Gör. Özden ERDEM

Dış Paydaşlar Komisyonu

     Tıbbi Teknolog Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği     Çanakkale Devlet Hastanesi)

      Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )

      Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi )

      Hacer YILDIRIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)

      Gülşen YAĞCI (TC. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Mezuniyet Kriterleri Komisyonu

      Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ

      Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

      Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

      Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

      Yrd. Doç.Dr. Gülnur AKKAYA

      Öğr. Gör.Arife SİLAHÇILAR

      Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

      Öğr. Gör. Sevda EFİL

      Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

      Arş. Gör. Duygu GÜL

      Arş. Gör. Özden ERDEM

      Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ

Staj Yönergesi Komisyonu

     Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

     Öğr. Gör. Şengül ÜZEN

     Arş. Gör. Tanju OĞUL

     Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

 

 

 

    

     

Ekler

341-amac-degerlendirme-komisyonu.docx
342-mezuniyet-degerlendirme-komisyonu (1).docx
akreditasyon 1. toplantı tutanağı.doc
hemsirelik-bolumu-akreditasyon-hazirliklari.docx
Mezun Komisyonu 3.toplantısı.docx
risk değerlendirme komisyonu 1.docx
risk değerlendirme komisyonu 2.doc
Risk Değerlendirme Komisyonu.docx