Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Diğer Komisyonlar

Kalite Alt Komisyonu

       Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

       Yrd. Doç.Dr. Sadi Turgut BİLGİ

       Yrd. Doç. Dr. Fehmi Volkan AKYÖN

Hemşirelik Bölümü Kalite Temsilcisi

       Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Yüksekokul Eğitim Komisyonu

       Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Erasmus Koordinatörü/Hemşirelik Bölümü Erasmus Koordinatörü

       Yrd. Doç. Dr. Gülnur AKKAYA

ACTS Koordinatörü

       Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Hemşirelik Bölümü ACTS Koordinatörü

      Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Yüksekokul Yatay Geçiş Komisyonu

      Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

      Yrd. Doç. Dr. Ayten DİNÇ

      Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZDEN

Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş Komisyonu

      Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

      Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

      Öğr. Gör. Şengül ÜZEN

Hemşirelik Bölümü Dikey Geçiş Komisyonu

      Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

      Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Farabi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Hemşirelik Bölümü Farabi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Hemşirelik Bölümü Burs Komisyonu

      Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

     Öğr. Gör. Seyran ŞENVELİ

     Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Hemşirelik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

     Arş. Gör. Özden ERDEM