Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Kalite Güvencesi Komisyonu

Kalite Alt Komisyonu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Yrd. Doç. Dr. Eda CANGÖL

Yrd. Doç.Dr. Volkan Fehmi AKYÖN

Hemşirelik Bölümü Kalite Güvencesi Temsilcisi

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Ebelik Bölümü Kalite Güvencesi Temsilcisi

Yrd. Doç.Dr.Seda CANGÖL SÖĞÜT

Acil Yardım ve Afet Bölümü Kalite Güvencesi Temsilcisi

Yrd. Doç.Dr.Serkan ÖZDEN