Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Kalite Güvencesi Komisyonu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç.Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Yrd. Doç. Dr. Selma ATAY

Yrd. Doç. Dr. Fatma YILMAZ KURT

Yrd. Doç. Dr. Gülnur AKKAYA

Öğr. Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğr. Gör.Seyran ŞENVELİ

Öğr. Gör. Sevinç ŞIPKIN

Öğr. Gör. Sevda EFİL

Öğr. Gör.Şengül ÜZEN

Arş. Gör. Melike YALÇIN GÜRSOY

Arş. Gör. Duygu GÜL

Arş. Gör. Tanju OĞUL

Arş. Gör. Özden ERDEM

Arş. Gör. Hilalnur DEMİR

Arş. Gör. Nursel GÜLYENLİ