Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Komisyonlar

Kalite Alt Komisyonu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Dr. Öğr. Üyesi Eda CANGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Volkan AKYÖN

Yüksekokul Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Araştırma Komisyonu

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayten DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Seda CANGÖL SÖĞÜT

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan AKYÖN

Atama Kriter Komisyonu 

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Prof. Dr. Okan AKDUR

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Barış USLU

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Öğr. Gör. Dr. Şeyda Ferah ARSLAN

Öğr. Gör. Sevda VURUR

Yüksekokul Web Sayfası Sorumluları

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK