Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Kurum SWOT Analizi

A-Üstünlükler

* Her üç bölümünde ÖSYM sınavlarında tercih edilen bölümler olması,
* Kontenjanların her yıl dolması,
* Gerçek bir ekip anlayışının olması,
* Bütün kararların ortak olması ve kendileri ile ilgili kararlarda söz hakkı verilmesi,
* Yeniliklere açık bir kadroya sahip olma,
* Huzurlu bir ortamın olması,
* Genç ve dinamik personele sahip olma,
* Kurumsallaşma yönünde kurum içi demokrasinin işletilmesi için idarecilerin sergilediği kararlı tutum,
*Ana hizmet birimleri arasında ulaşımın kolay olması,
*Mezunlarımızın hepsinin iş bulmaları,
*Bilimsel etkinliklerin öğrencileri içine alacak şekikde düzenli olarak yapılması,
*Öğrenci topluluklarına ilginin yüksek olması.

B- Zayıflıklar

* Fiziki altyapının eksikliği (Sınıf,Laboratuvar)

C- Fırsatlar

* İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere yakın olmak, bu kentlerden eğitime kolayca destek sağlamak.

D- Tehditler

* Artan öğrenci kontenjanına rağmen öğretim elemanı, idari personel ve fiziksel alt yapının aynı kalması.