Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Mesleki Beceri Laboratuvarı

Mesleki Beceri Laboratuvarı Hemşirelik eğitiminde klinik uygulamalarda yaşanan sorunlara çözüm bulma düşüncesiyle hazırlanan, mesleki beceri laboratuvarı, öğrencilerin temel hemşirelik bakım ve uygulamalarını gerçek klinik ortamına en yakın özelliklere sahip olan laboratuvarımızda gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerin derslerinde almış oldukları teorik bilginin, uygulamalar ile bu laboratuvarda pekiştirilmesi sağlanmakta ve kaliteli bir eğitim almalarına olanak tanınmaktadır. Öğrencilere klinik ortamlarda karşılaşabilecekleri tüm temel hemşirelik uygulamaları, laboratuvarımızda klinik ortamlarda kullanılan gerçek malzemeler ile öğretilmektedir (Tansiyon ölçme, yaşam bulguları takibi, IV kanül açabilme ve kan alma becerisi, enjeksiyon uygulama, IV sıvı uygulayabilme becerisi, hastaya yeterli oksijen desteğinin sağlanma becerisi, mesaneye sonda uygulama, parenteral yoldan besin desteği sağlama, acil durumlara müdahale etme becerisi, temel yaşam desteği sağlama eğitimleri vb.)Bu sayede öğrenciler gerçek malzemeler ile maket hasta ve maket bölümler üzerinde hemşirelik uygulamalarını bir çok kez deneyerek beceri geliştirme, ekip çalışması yapma ve acil durumlarda müdahale etme ve karar verebilme konularında deneyim kazanmaktadırlar.