Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

İdari Kadro
Yüksekokul Sekreteri  Özer ÖZAY Yüksekokul Sekreteri 2443
Mutemet Meryem NASIROĞLU

Mutemet 

 1. Muhasebe ve mutemetlik (Öğretim elemanlarının ek ders
ücret ve yolluklu yevmiyeli görevlendirme işlemleri),
2.31.madde görevlendirmelerinin evraklarının hazırlanması
(kamuda görev yapanlar için),
3.Öğretim elemanları telafi programları ile ilgili yazışmalar,
4. Birim arşiv sorumlusu,
5. Satın alma sorumlusu,
6.Yüksekokul e-mail sorumlusu

2636
Yazı İşleri- Mutemet Sadi IŞIK

Yazı İşleri- Mutemet

1. Yazı işleri birim sorumlusu,
2. Yüksekokulun her türlü yazışmalarını yapmak,
3. Maaş İşlemlerinin yapılması

4.EBYS birim sorumlusu,
5.Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararları
kararlarının hazırlanması

2636
Öğrenci İşleri Gülcan SOYLU

Öğrenci İşleri

1. Öğrenci işleri birim sorumlusu,
2. Öğrencilerin dosyalarının kabulü,
3. Öğrenci geçici kimliklerinin hazırlanması,
4. Asıl öğrenci kimliklerinin ÇOMÜ kart sistemine girişinin
yapılması ve öğrencilere gelen kimliklerin dağıtılması,
5. Öğrenci belgesi ve transkriptlerinin hazırlanması,
6. Öğrencilerle ilgili yönetim kurulu kararlarının hazırlanması,
7. Öğrencilerle ve kurumlarla yazışmalar,
8.Öğrencilerin geçici mezuniyet ve diplomalarının
hazırlanması ve öğrencilere verilmesi

2686
Öğrenci İşleri Özlem BAŞARAN

Öğrenci İşleri

1. Öğrenci işleri sorumlusu,
2. Öğrencilerin dosyalarının kabulü,
3. Öğrenci geçici kimliklerinin hazırlanması,
4. Asıl öğrenci kimliklerinin ÇOMÜ kart sistemine girişinin
yapılması ve öğrencilere gelen kimliklerin dağıtılması,
5. Öğrenci belgesi ve transkriptlerinin hazırlanması,
6. Öğrencilerle ilgili yönetim kurulu kararlarının hazırlanması,
7. Öğrencilerle ve kurumlarla yazışmalar,
8. Öğrencilerin geçici mezuniyet ve diplomalarının
hazırlanması ve öğrencilere verilmesi,
9. EBYS birim yedek sorumlusu,
10. İYEM birim sorumlusu,

2684
Bölüm Sekreteri Hasan SELVİ


Ebelik ve AYAY Bölüm Sekreteri   

1. Ebelik bölümü sekreterliği,
2. Ebelik bölümün her türlü yazışmalarını yapmak,
3. Acil yardım ve afet yönetimi bölüm başkanlığı sekreterliği,
4.Acil yardım ve afet yönetimi bölümün her türlü
yazışmalarını yapılması,
5. Hemşirelik ana bilim dalı sekreterliği,
6.Büro makinalarının kullanımı (Fotokopi ve baskı makinası)

2685
Bölüm Sekreteri Songül ALMAÇ

Hemşirelik Bölüm Sekreteri

1. Hemşirelik bölümü sekreterliği,
2. Hemşirelik bölümün her türlü yazışmalarını yapmak,
3. Birim arşiv görevlisi,
4. Büro makinaları kullanımı (Fotokopi ve baskı makinası),

2685
Taşınır Birim Sorumlusu Faruk ÇETİN

Taşınır Birim Sorumlusu

1. İç hizmetler birim sorumlusu,
2.Evrak birim sorumlusu ( Gelen giden evrak kayıt,
Postalama),
3.Taşınır kayıt yetkilisi,
4.KEP birim sorumlusu,
5.Büro makinalarının kullanımı (Fotokopi ve baskı makinası)

2639
Staj Birimi Meryem NASIROĞLU

Staj Birimi

1. Stajer öğrencilerin sigorta giriş çıkış işlemlerinin yapılması,
2. 31.madde görevlendirmelerinin evraklarının hazırlanması,
3. 31.madde ek ders ödemeleri, (sosyal güvenlik kurumuna
tabi olmayan ve SGK'dan emekli olanlar)
4. 31.madde sigorta giriş çıkış işlemlerinin yapılması,
5. Staja ve mesleki uygulamalara gidecek öğrencilerle ilgili
kurumlarla yazışmalar,

2636
Sekreter Zeynep SELVİ

Müdür Sekreteri

1.Yüksekokul müdür sekreterliği

2443