Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Program Danışma Kurulu

Hemşirelik Bölümü Program Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Aysun BABACAN GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ KURT

Dr. Öğr. Üyesi Selma ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi ŞENGÜL ÜZEN CURA

Öğ.Gör. Arife SİLAHÇILAR

Öğ.Gör. Seyran ŞENVELİ

Öğ.Gör.Sevinç ŞIPKIN

Öğ.Gör.Sevda EFİL

Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Arş.Gör.Duygu GÜL

Bölüm Öğrenci Temsilcisi

Hacer YILDIRIM

Özel Sektör Temsilcileri

Kamu Temsilcileri

 Tıbbi Teknolog Erkan KARAOĞLAN (Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği     Çanakkale Devlet Hastanesi)

      Işıl ÇALIŞKAN (Çanakkale Belediyesi )

      Özlem ÖZCAN (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi )

      Hacer YILDIRIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Temsilcisi)

      Gülşen YAĞCI (TC. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri

Mezunlar Temsilcisi

Taner ONAY