Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu
Ünvan    Adı Soyadı Görevi Dahili No
Prof. Dr. Hürmüz KOÇ Yüksekokul Müdür Vekili 2443
Dr. Öğr. Ūyesi  Selma ATAY Müdür Yardımcısı  2705
Dr. Öğr. Ūyesi Sadi Turgut BİLGİ Müdür Yardımcısı  2707
Doç. Dr.  Aysun BABACAN GÜMÜŞ  Hemşirelik Bölüm Başkanı 2443
Dr.Öğr.Üyesi Ayten DİNÇ Ebelik Bölüm Başkanı 2619
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZDEN AYAY Bölüm Başkanı 2624
Sekreter Özer ÖZAY Yüksekoluk Sekreteri 2443